Od osnivanja Odjela za brak, porodicu i ženski aktivizam Asocijacija funkcioniše po preporukama Odjela pri Rijasetu i Muftijstvu tuzlanskom. Od marta mjeseca 2016. godine u 25 tuzlanskih džemata imenovane su koordinatorice za ženski aktivizam s primarnim ciljem povezivanja i zajedničkog djelovanja muslimanki kroz institucije Islamske zajednice

Ovakav način organizacije i strukture polučio je dobre rezultate na terenu, što se uvidjelo i nekoliko mjeseci nakon uspostave istog. Protok informacija, bolja saradnja i komunikacija samo  su neke od pozitivnih strana novog načina organizacije.

Na čelu svakog medžlisa i muftijstva na nivou Rijaseta Islamske zajednice u Bosni i Hercegovini nalazi se koordinatorica koja koordinira aktivnosti i djelovanja na polju ženskog džemata. Koordinatorica za brak, porodicu i ženski aktivizam pri Medžlisu Tuzla je Elmedina Osmić Brzović, prof.

Koordinatorice pri tuzlanskim džematima su:

1. Džamija „Kralj Abdullah“ – Tenzila Horozić
2. Gazi Turali-begova džamija – Nisveta Imamović
3. Behram-begova (Šarena) džamija – Saliha Mehanović
4.Vikaljska džamija – Amina Gutić
5. Plane – Emina Džinić i Azra Džinić
6. Jalska džamija – Šehzada Buljubašić
7. Cerik – Hanifa Kikanović
8. Hukići – Armina Malkić
9. Slavinovići – Mihreta Okanović
10. Obodnica – Nasiha Hodžić
11. Sepetari – Nudžejma Hasanović
12. Grabovica – Amra Sinanović
13. Simin Han – Nermina Alić
14. Mihatovići – Alma Mehidić
15. Solina – Sena Saletović
16. Hadžijska džamija – Mediha Abd-el-Rahman
17. Dobrnja – Azemina Šehanović i Hurija Korkutović
18. KOC Tušanj-Slatina – Emina Mehmedović
19. Moluhe – Adela Gobeljić
20. Donji Čaklovići – Aldina Pašić
21. Pasci – Nasiha Smajlović
22. Krojčica – Faketa Hajdarević i Minela Rakovac
23. Brčanska Malta – Sedžida Husić
24. Tušanj – Naida Bajić
25. Gornji Čaklovići- tunel Senida Hasanović Sarajlić
26. Irac – Nermina Berbić
27. Milešići – Mevla Mehanović
28. Bukinje – Mula Smajić
29. Lipnica – Azrina Kovačević i Mersada Saletović i
30. Mejdanska džamija – Jasminka Ibrahimović.

U nekolicini tuzlanskih džemata nisu imenovane koordinatorice zbog specifičnosti džemata ili zbog nekih drugih opravdanih razloga. Dok su u džematima koji su prostraniji i zahtjevniji u bilo kojem smislu imenovane i po dvije koordinatorice, odnosno koordinatorice i njihove zamjenice.