Naslovna / Tekstovi / Duhovnost / Povijest islama

Povijest islama

Odlike (fadileti) hazreti Hatidže

Među h. Hatidžine odlike spada: 1 – Hatidža, r.a., je prva supruga Poslanika. a.s. i jedina njegova supruga do njegove 50 godine, tj. do 619. godine. 2 – Hatidža, r.a., je supruga sa kojom je Poslanik, a.s., bio najduže u braku – 24 godine.

Opširnije »

Znanje i odlike hazreti Aiše

Znanje: Aiša, r.a., je bila najučenija među ashabijkama, najučenija među Poslanikovim ženama i jedna od najučenijih ashaba općenito. Bila je hafiza Kur’ana, a posjedovala je i svoj primjerak mushafa. Abdullah ibn Zubejr, r.a., i sam jedan od najučenijih ashaba, često je znao h. Aiši postavljati vjerska pitanja. I ne samo …

Opširnije »

Aiša r.a.

Rođenje: Rođena je u Mekki devet godina prije Hidžre, što odgovara 613. godini. Prema nekim mišljenjima, rođena je ranije (prema nekim 18 god. prije Hidžre, tj. 605. godine).

Opširnije »

Ummu Selema, r.a.

Ummu Selema, r.a., se udala za Ebu Selemeta malo prije poslanstva. Kada je Poslanik, a.s., počeo da poziva u islam, Ummu Selema i Ebu Seleme su bili među prvima koji su se odazvali. Čak Ibn Ishak smatra da je Ebu Seleme, r.a., primio islam nakon deset odraslih muških osoba. Zbog …

Opširnije »

Stopama Božijeg Poslanika, a.s. – hidžra

Poslanik nije bio fatalist niti je bio nemaran. Njegovo povjerenje u Boga bilo je apsolutno, ali to nikada nije uzrokovalo da se on prepusti valovima događanja. Objava ga je podsjećala da ne smije zaboraviti reći „inšallah“ (ako Bog hoće) kad planira neku aktivnost i da sjećanje na Boga mora biti …

Opširnije »

Detaljno o Miradžu

Veličanstveni događaj Miradža veličanstveno je opisan do u detalje u brojnim djelima biografske, tefsirske, hadiske i druge literature. Sintezu tih opisa nudimo u odjeljcima koji slijede.

Opširnije »

Muhammed a.s., od A do Ž

red-rose-2015-a

Apsolutna vjera u Boga- čvrsto je vjerovao u jednog Boga i bio je spreman podnositi sva iskušenja zarad svog uvjerenja.

Blagost u komunikaciji s drugima- govorio je: "Kome bude uskraćena blagost, uskraćeno mu je svako dobro."

Opširnije »

Poslanikov život

Hands-at-Green-Sand-Beach-on-the-Big-Island-of-Hawaii-700x466

Djetinjstvo

Godine 570. u Meki je rođen jedan poseban dječak. Od trenutka kad je došao na svijet njegov život je bio ispunjen teškoćama. Svog oca Abdullaha nije upoznao, umro je nekoliko mjeseci prije njegova rođenja. 

Opširnije »

Hidžretska godina i njen značaj

ilustracija

Nova godina muslimanskoga kalendara nastupa 1. muharrema, što je ove godine 04. novembra. Muslimanski kalendar je lunarni, mjesečev kalendar i godina ovog kalendara je kraća 10 dana od godine sunčevog kalendara.

Ovakav način računanja vremena usvojen je za vrijeme halife Omera, neka je Allah s njim zadovoljan, a za početak računanja vremena uzeta je Hidžra -preseljenje Muhameda, neka je mir i spas Božiji na njega, iz Mekke u Medinu. Hidžra se dogodila 622. godine po Isau, neka je spas i mir Božiji na njega.

Muhamed, a.s., je bio prisiljen napustiti svoj rodni grad Mekku i otići tamo gdje neće biti u opasnosti. Medina, ili Jesrib kako se tada zvala, ponudila mu je utočište i Poslanik je, neka je mir i spas Božiji nanjega, napustio noću svoj grad i preselio se u Medinu u kojoj je ostao živjeti do svoje smrti.

Ilustracija

Opširnije »