Naslovna / Tekstovi / Duhovnost

Duhovnost

Tevekkul -istinski oslonac

U ime Allaha, Milostivog, Samilosnog. Salavat i selam Njegovom miljeniku, Muhammedu s.a.v.s., njegovoj časnoj porodici i plemenitim ashabima. „Ne boj se nikoga, Koliko se trebaš bojati Allaha. Živi ljubav U svim dimenzijama, U svakom živom biću, U svakoj vremenskoj jedinici, Živi ljubav Ali u ime Allaha… Kada nastojimo živjeti sa …

Opširnije »

Stopama Božijeg Poslanika, a.s. – hidžra

Poslanik nije bio fatalist niti je bio nemaran. Njegovo povjerenje u Boga bilo je apsolutno, ali to nikada nije uzrokovalo da se on prepusti valovima događanja. Objava ga je podsjećala da ne smije zaboraviti reći „inšallah“ (ako Bog hoće) kad planira neku aktivnost i da sjećanje na Boga mora biti …

Opširnije »

Sedam nevjerovatnih činjenica o Hatidži r.a.

Hatidža, r.a., je bila jedna od najboljih žena u historiji. Njen stepen kod Allaha, dž.š., može se objasniti hadisom koji Buharija prenosi od Ebu Hurejre: Došao je Džibril Allahovom Poslaniku i rekao:’O Allahov Poslaniče! Evo dolazi ti Hatidža sa zdjelom hrane, pa kada dođe prenesi joj selam od njenog Gospodara …

Opširnije »

Primjer žene da’ijke iz vremena prvih muslimana Mekke

Mnogo je žena iz prošlosti koje su svoju spoznaju vjere islama, žestoko i nestrpljivo nastojale da prenesu na one do kojih svjetlo nije doprlo, ne birajući za to neke posebne metode, osim one najzastupljenije, licem u lice. U vrijeme prvih muslimana, kada se islam počeo javno da širi, kada se …

Opširnije »

Pejgamberova, a.s. tolerancija

Ebu Hurejre, r.a., pripovijeda ovaj događaj: Jednom prilikom dok smo sjedili sa Vjerovjesnikom, s.a.v.s., dođe neki čovjek i reče: -Allahov Poslaniče, upropašten sam! On ga upita: -Šta je bilo?

Opširnije »

Lejletul-Kadr – noć islama

Buhari, Muslim i drugi prenose od Vjerovjesnikove, s.a.v.s., supruge i majke vjernika ‘Aiše, radijallahu ‘anha (neka je Allah njome zadovoljan), da je ispričala:

Opširnije »

Monumentalna džamija Hasana II

Džamija Hasana II je je treća po veličini džamija na svijetu, poslije Mesdžidul-harama u Meki i Poslanikove džamije u Medini. Treća je po veličini navodno, samo zato jer je graditelji iz poštovanja nisu htjeli napraviti veću od onih u Meki i Medini.

Opširnije »

Sadaka ne umanjuje imetak

Jedan čovjek je istovarao tek kupljenu ovcu, pa mu se ona otrgla i pobjegla. Čovjek je potrčao za njom da je uhvati, a ovca je pobjegla u jednu kuću u kojoj su živjela siročad. Svakog dana majka te sirote djece je čekala na vratima ko će joj donijeti hranu i …

Opširnije »

Bitka na Bedru

Bitka na Bedru može se posmatrati povijesno i sa stajališta njenog značaja za islam. Neposredan povod za bitku bila je mušrička karavana sa hiljadu natovarenih deva. Stvarni uzrok i razlog bitke bila je želja mekkanskih mušrika da potpuno unište muslimane i Muhammeda (a.s.). I ta karavana koju su mušrici poslali …

Opširnije »

Vrijednost ibadeta posta za vrijeme velikih vrućina i dugih dana

U jednoj narodnoj predaji se govori kako čovjek nije želio odbaciti svoje cipele koje su ga žuljale i bol nanosile, jer je, kad bi ih izuo, nakon bola osjećao rahatluk. One su ga dovodile do rahatluka u kojem je uživao. Da je odbacio cipele koje su ga žuljale i bol …

Opširnije »