Naslovna / Tekstovi / Porodica (page 9)

Porodica

Utjecaji TV-a na odgoj djece

Samo otvorenim razgovorom s djetetom, uz traženje njegovog mišljenja, stava i putem dogovora, možete utjecati da dijete samo napravi svoj izbor sadržaja koje će gledati...

Kako je televizija još uvijek najmasovniji medij i u velikoj mjeri je prisutna u našim domovima, s pravom joj se može dati funkcija svojevrsnog subjekta u odgojno-obrazovnom procesu. To posebno dolazi do izražaja u slučajevima kad oboje roditelja radi, te je dijete prepušteno samo sebi. Roditelji u takvim slučajevima preferiraju da djete ostane kraj TV ekrana, nego da brinu da li će vrijeme dok oni ne dođu sa posla provesti na ulici, u lošem društvu i sl. Nažalost, ni ovaj izbor nije dobro rješenje zbog loših sadržaja koji se djeci nude na televiziji.

Opširnije »

DIJETE SA OŠTEĆENIM SLUHOM U PORODICI

speech

Poznato je da je porodica temeljna odgojna institucija i samim time je važno mjesto fizičke i duhovne sigurnosti njenih članova. Njihov život satkan je od međusobnih odnosa koji postaju složeniji i zahtjevniji ako u toj porodici živi dijete sa oštećenim sluhom.

Svaki roditelj treba da posmatra svoje dijete u svim njegovim razvojnim fazama, jer je to jedan od prvih načina da na vrijeme otkriju ukoliko postoji neko oštećenje. Pa tako je rano otkrivanje oštećenja sluha, kao i rano uključivanje u proces rehabilitacije slušanja i govora, važan preduslov za napredak djeteta, kako u procesu razvijanja govora, tako i u procesu socijalizacije.

Momenat kada roditelji saznaju da njihovo dijete ima oštećenje je stresan, pa i onda ako su unaprijed nešto sumnjali. Najčešće reakcije u početku su: iznenađenje, sumnja u dijagnozu, briga, tuga, plač, stid, kod nekih roditelja čak i osjećaj krivice ili krivnja onog drugog.

Opširnije »

NASTAVNIČKOM KARIJEROM DO ZNANJA, A NE DO ZVANJA

ARE125Butterfly-on-Book-Posters

Promjene koje se dešavaju u cjelokupnom društvenom sistemu, pa tako i u obrazovanju, zahtijevaju od nastavnika da ih prati i da na osnovu njih razvija svoj nastavnički poziv i svoju karijeru. Kontinuiranim praćenjem savremenih tehnoloških i naučnih dostignuća, nastavnik sebi otvara put za napredovanje u karijeri. Svaka društvena promjena zahtijeva od kvalitetnog nastavnika sticanje novih znanja i vještina, te njihovo stalno primjenjivanje u praksi. Ovo kontinuirano profesionalno usavršavanje mora se bazirati na cilju «želim znanje», a ne «želim zvanje». Iako se školovanje danas svelo na sticanje diplome, ipak učitelji moraju biti ti koji će povratiti znanje u prvi plan i koji će ponovo učiteljski poziv podići sa nivoa omalovažavanja i nepoštivanja.

Opširnije »

MAJČINSTVO I KARIJERA

Work-From-Home-Mums

Tradicionalni model porodice, u kojem muškarac „zarađuje hljeb“, sve je manje i manje prisutan u današnjem svijetu. Žene su vremenom postale relativno ravnopravne s muškarcima u toj profesionalnoj sferi. Tačnije rečeno, počela se primjenjivati jedna drugačija uloga žene u društvu.

Opširnije »

Roditeljstvo – „posao“ bez pauze

gcse1403_468x347

Možda nam se svima čini da je već sve rečeno i objašnjeno u vezi sa porodicom i roditeljstvom i uz to mislimo da već sve dovoljno znamo o odgoju, ipak porodica, djeca, odgojni procesi nas opet iznenade novim oblicima ponašanja, novim situacijama gdje moramo sami mudro reagovati na njih. I onda iz toga se ponovo rađaju nove ideje i saznanja za odgovorno i uspješno roditeljstvo.

Jer, to je „posao“ bez pauze, bez radnog vremena, praznika ili vikenda i tako non-stop. I opet nikada ne možemo kazati „potpuno sam se osposobio za taj posao“.

Opširnije »

DIJETE SA OŠTEĆENIM SLUHOM U RAZREDU

Children_hearing

Da bi dijete sa oštećenim sluhom moglo pohađati redovnu nastavu sa svojim čujućim vešnjacima, stručni tim razmatra niz elemenata i njihovo međudjelovanje: slušni status, intelektualni, socijalni, emocionalni i porodični status, procjenjuje se motivacija djeteta i njegovih roditelja, te opća pedagoška zrelost. Jedan od elemenata koji znatno utiče na mogućnost integracije jest stupanj razvijenosti govornog jezika.

Opširnije »

Sedam nacina kako da poducite djecu u Ramazanu

BlobServer

Allahov Poslanik (neka je selam i salavat na njega) je rekao: "Najveci dar koji otac moze pokloniti djetetu jeste dobar moral." Tirmizi  

Mnogi aspekti Ramazana: post, obavljanje namaza, moralne vrijednosti, sadaka, ucenje Kur'ana, vrijeme provedeno sa familijom, Bajram, sve to pruza velike mogucnosti da poducavamo djecu, bilo da se radi na nasoj ili tudjoj muslimanskoj djeci. Obrazovanje i poducavanje nije jednostavan proces. Djeca ne donesu prazne glave i tek takojednostvano ih napune sa onim sto im kazemo. Obucavanje zahtjeva dosta energije, napora i nekoliko dobrih ideja da bi bili spremni na produktivan rad.  

Opširnije »

KONTROLA EMOCIJA KOD DJECE

mom-and-child

Emocije su jedna vrsta energije u pokretu. One nas snabdijevaju informacijama onda kad smo voljni da ih iskusimo. Emocije su originalan put do spoznaje. Nažalost mnogi se plaše te energije i odupiru joj se na način da je negiraju, da je guše ili jednostavno pokazujući svijetu tzv. cool ili hladno lice za sve prilike jer će tako „dobro proći u životu“, tj. nikome se neće zamjeriti i svi će reći kako se dobro uklapaju i snalaze.
Međutim, naše emocije se osjećaju zarobljenim i pronalaze sebi manje ugodne puteve do slobode kao što je gnjev i fizička agresivnost onda kad ih najmanje očekujemo i kad se pitamo kako je uopće takav vrisak proizašao iz naše usne šupljine. U ovakvim životnim momentima doživljavamo sebe i svoje dijete kao stranca i ne znamo kako da se nosimo sa tom reakcijom. Što je najgore, takav vid otpusnog ventila postaje sve češći jer je automatski aktiviran i mi imamo malo ili nikako kontrole.

Opširnije »

Roditeljstvo i odgoj

roditelji_i_djeca

S obzirom da odgoj počinje u porodici, počet ću i ja. Dakle, da bi djeca doista bila odgajana, roditelji bi trebali biti upućeni u odgoj i psihologiju djeteta. Da bi kvalitetno izvršili svoj zadatak, jer odgoj jest zadatak svakog roditelja, trebali bi obaviti pripreme. Pod time smatram da bi se trebali informirati, saznati što više o toj temi, prikupiti literaturu i proučiti načine i mogućnosti u odgoju, shvatiti važnost i ozbiljnost  tog zadatka. A prvenstveno, roditelji bi od prvog trenutka kada dijete ugleda svijet, trebali shvatiti da su oni njegovi prijatelji i njegovatelji  tijela, uma i duše, a ne njegovi posjedovatelji.

Opširnije »

Muslimanka u porodici

Prema brojnim sociološkim teorijama porodica se danas, jednako kao i u prošlosti, smatra nezamjenjivim oblikom i sredinom za pravilno i normalno odrastanje i razvoj ljudske ličnosti. Ovo je, naravno, opće teorijsko gledanje na ulogu i značaj porodice, dok se njezino konkretno društveno značenje neminovno povezuje sa mnogim unutrašnjim i vanjskim uvjetima. Zato i nije uvijek i svaka porodica vrelo dobrobiti za pojedinca i zajednicu. 

Opširnije »