Naslovna / Tekstovi / Porodica / Odgoj i obrazovanje / Uticaj knjiga na razvoj ličnosti

Uticaj knjiga na razvoj ličnosti

Knjige su predstavljale prvi bitan medij prijenosa informacija, ali je dolaskom časopisa i ostalih medija brzo izgubila takvu ulogu medija. Putem ovog medija razvijala se vještina čitanja. Čitanje uveliko doprinosi boljem razumijevanju informacija iz okoline, te donošenju kvalitetnijih odluka i postupaka u svakodnevnom životu. Psihološka istraživanja djece predškolskog uzrasta proučavaju razvoj predčitačke sposobnosti koja uveliko doprinosi kvaliteti čitanja i obradi informacija. Iz novijih psiholoških istrazivanja zaključeno je da za kvalitetan razvoj vještine čitanja potrebna priprema od rođenja djeteta i uglavnom ovisi od toga kako i koliko odrasli izlažu dijete govornim i pisanim sadržajima ,te privikavanje djeteta na razumijevanje i korištenje govornog i pisanog sadržaja.

Ono što uveliko može doprinijeti ovom razvoju jeste posjeta bibliotekama i da dijete ima pristup knjigama u prostorijama gdje se kreće, npr. polica sa knjigama u dječijoj sobi, kutak za čitanje u vrtiću,itd… Kada čovjek čita on se aktivno bavi znanjem i praćenjem toka svojih misli, razvrstavanjem, razumijevanjem,ocjenjivanjem ideja, itd… Ono što je bitno naglasiti jeste da samo čitanje čovjeka tjera da analizira i tumači, za razliku od televizije koja sve to čini umjesto gledatelja.

Čitanjem djeca razvijaju empatiju

Kada djeca čitaju neku priču, oni se poistovjećuju sa likovima iz te priče i djelomično proživljavaju ono što taj lik proživljava. Čitanjem se može povećati kapacitet sa saosjećanje kod djece. Djeca u momentima čitanja ili slušanja priče mogu prolaziti kroz različita iskustva i emocije, kao što su sreća, tuga, pobjeda, poraz. Dakle, djeca uče da osjećaju ono što bi likovi osjećali da su stvarni.Priče ih motiviraju da razmišljaju o tim emocijama i da ih doživi u realnom životu.

Gledajući roditelje sa knjigom, dijete stiče dobar model ponašanja

Sve što radite djeca posmatraju i upijaju. Gledajući vas, dijete stiče određene modele ponašanja. Dijete će jesti ono što mu servirate i što vidi da vi jedete. Također će se oblačiti onako kako mu vi formirate stil odijevanja (barem dok su mali). Kada dijete vidi da roditelji imaju pozitivan stav o knjizi, da je čitaju i uživaju u toj aktivnosti,željeti će i sam da ima svoje knjige.Možete zajedno otići do biblioteke i dozvolite djetetu da izabere knjigu, kao što vi birate sebi štivo za čitanje.

Čitajte djeci knjige od rođenja

Čitanjem slikovnica veoma ćete pomoći deci koja progovaraju. Ima predivnih knjiga koje su prilagođene najmlađima, od samih ilustracija do materijala od koji su napravljene. Ponavljanjem i imenovanjem slika, predmeta i radnji pomažete djetetu da usvoji početne pojmove koje povezuje sa sve većim brojem riječi. Dijete će širiti svoj vokabular i razvijati ljubav prema knjigama.

Primijetiti ćete kako djeca traže da im neko vrijeme čitate istu priču. Dešava se i da započnete rečenicu, a oni nastave rečenicu baš onako kako je napisano. Čitanjem istog teksta djeca ponavljaju i pamte različite oblike rečenica, gramatička pravila i na taj način ih usvajaju kako bi ih kasnije koristila u svom govoru.

Malo starijoj djeci možete postavljati pitanja vezana za priču ili izostaviti kraj priče i tražiti da vam ono prepriča kako bi voljelo da se priča završi. Postavljanjem pitanja, diskutovanjem o priči, osobinama likova, događajima iz priče doprinosite razumevanju teksta, buđenju mašte i razvoju jezičkih kompetencija. Time se razvija ne samo sposobnost komunikacije, već i razvoj auditivne pažnje koja je neophodna za cjelokupan razvoj govora i jezika, čitanja i pisanja i razvoja školskih vještina.

”Ako djetetu prenesete ljubav prema knjigama u djetinjstvu obezbijedili ste im izvor znanja u budućnosti.”

 

Pripremila: Fatima Smajlbašić

 

 

Da li ste čitali?

Pet grešaka koje većina roditelja ponavlja u odgoju

Djeca rade iste stvari kada su umorna, gladna ili im je jednostavno dosta svega, a …