Naslovna / Tekstovi / Duhovnost / Poučne priče / O ovosvjetskim ljubavima

O ovosvjetskim ljubavima

…Muhammed, s.a.v.s., je najbolje znao suštinu prave ljubavi, te je o tome ashabe podučavao na jedan poseban način, navodivši ih da sami zaključe šta je, zapravo, to što se zalijepilo za njihova srca. Pitao bi ih: – Šta je ono što najviše volite, kažite?!
Jednog dana Muhammed, s.a.v.s. upita Ebu Bekra, r.a., svoga prijatelja: – O Ebu Bekre, reci mi šta ti voliš od ovog svijeta? A vidite šta Ebu Bekr, r.a. odgovara: – Božiji Poslaniče, ja volim tri stvari: volim da gledam u tebe, volim da ispred tebe sjedim, volim da sve što imam od imetka dam tebi pa da ti s tim radiš šta god hoćeš.
Muhammed, s.a.v.s. , isto pita Omera, r.a., a Omer kaže: – I ja volim troje: da preporučujem dobro, ne samo javno nego i tajno, da spriječavam zlo i da istinu govorim, makar bila gorka.

Upita to i Osmana, r.a., koji reče: – Ja volim nahraniti siromaha , volim nazivati selam jer se ljubav time širi, volim klanjati dok ljudi spavaju!
Na isto pitanje, hazreti Alija ovako odgovori: – Volim posebno počastiti musafira, postiti, naročito kad su dugi dani i zbrisati (eliminirati) svakog onog ko druge uznemirava.

Onda je Poslanik, s.a.v.s. rekao : – A ja od ovog dunjaluka volim tri stvari: mirise, žene , a radost mojih očiju je u namazu!
Nije Božiji Poslanik, s.a.v.s., tek tako spomenuo žene, s obzirom na to da je vjerniku iman kompletan tek kad se oženi i da islam zabranjuje monaštvo. Dakle, kao da je rekao : – Od dunjaluka najviše volim ono što upotpunjuje moj iman.

Spominje se u predaji da je Džibril, a.s., jednom sišao i rekao: – O Muhammede, meni je rekao Allah da me pitaš šta bih ja volio da sam čovjek?
A kada Poslanik, s.a.v.s., to upita, on reče: – Da upućujem zalutale, da se družim sa onima koji su posvećeni Gospodaru, da pomažem ljudima koji su u teškom stanju; takve bih stalno tražio.

Džibril tom prilikom reče i ovo: – Rekao mi je Allah da te obavijestim i šta On voli: srce koje zikr čini, srce koje konstantno zahvaljuje i tijelo koje saburi na belaje.
Kada je ova predaja došla do četvorice imama,
Ebu Hanife reče: – Ja od ovog dunjaluka volim tri stvari : sticanje znanja, bdijenje noću i i srce oslobođeno materijalizma.

Imam Šafija reče: – Ja volim ljubazno ophođenje prema ljudima, napuštanje svega onoga što tereti i uznemirava čovjeka i slijeđenje puta povučenosti.

Imam Malik je rekao: – Ja volim da ne napuštam turbe Muhammeda, s.a.v.s., i želim uvijek biti okićen njegovom praksom.

Odlomak iz knjige “Dersovi i druženja“Sulejman Bugari
Pripremila: Medina Salčinović

Da li ste čitali?

Znate li priču o truhlom krompiru?

“Nemojte se međusobno mrziti…” (Buhari) Jednog dana je učitelj je upitao djecu da li žele …