Naslovna / Tekstovi / Duhovnost / Odlike (fadileti) hazreti Hatidže

Odlike (fadileti) hazreti Hatidže

Među h. Hatidžine odlike spada:

1 – Hatidža, r.a., je prva supruga Poslanika. a.s. i jedina njegova supruga do njegove 50 godine, tj. do 619. godine.

2 – Hatidža, r.a., je supruga sa kojom je Poslanik, a.s., bio najduže u braku – 24 godine.

3 – Ona je rodila svu Poslanikovu djecu, izuzev Ibrahima.

4 – Hatidža, r.a., je prva osoba koja je primila islam.

5 – Sva njena djeca, koja su doživjela početak poslanstva, su primila islam.

6 – Bila je uspješna poslovna žena i najbogatija žena u Mekki. Svoje bogatstvo je stekla kroz trgovinu.

7 – Bila je jaka i strpljiva žena, tako da je zajedno sa Poslanikom, a.s., proživjela skoro 10 prvih godina Objave.

8 – Bila je lijepa, moralna, ugledna i plemenita žena, te je zbog toga prozvana Et-Tahira (Čista) i drugim lijepim nadimcima.

9 – Bila je samohrana majka, puna životnog iskustva.

10 – Hatidža, r.a., je bila najdraža žena Poslaniku, a.s. O tome svjedoči i sljedeći hadis kojeg prenosi h. Aiša: Kada bi Vjerovjesnik, s.a.v.s., spomenuo Hatidžu, pohvalio bi je, izuzetno bi je nahvalio. Tako sam jednog dana osjetila ljubomoru, pa sam kazala: “Koliko li je samo spominješ? Ona je krezuba starica. Doista ti je Allah, Silni i Uzvišeni, nju zamijeno boljom od nje.” Vjerovjesnik je kazao: “Allah, Silni i Uzvišeni, mi nije zamijenio nju boljom od nje. Doista je ona povjerovala u mene, kada mi ljudi nisu vjerovali. Smatrala je da govorim istinu, kada su ljudi smatrali da laž govorim. Pomagala me je svojim imetkom, kada su mi ljudi uskratili pomoć. Allah, Silni i Uzvišeni, mi je sa njom podario djecu, dok mi nije podario djecu sa drugim ženama.” (Bilježi ga Ahmed)

11 – Pomagala je Poslaniku, a.s., svojim imetkom u najtežim trenucima, kako stoji u prethodno spomenutom hadisu.

12 – Klanjala je zajedno sa Poslanikom, a.s., namaze u džematu na početku poslanstva, stajući iza Poslanika, a.s. Štaviše, h. Hatidža je prva osoba koja je sa Poslanikom, a.s., klanjala u džematu.

13 – Hatidža, r.a., je još za svoga života obradovana džennetom. Tako stoji u hadisu: Džibril je došao Vjerovjesniku, s.a.v.s., pa kazao: “Allahov poslaniče, ovo je Hatidža. Došla je sa posudom u kojoj je začin, hrana ili piće. Stoga, kada ti uđe, prenesi joj selam od njenog Gospodara i od mene i obraduj je kućom u dženetu od svježeg biserja u kojoj neće biti ni vike ni umora.” (Bilježe ga Buhari, Muslim i dr.)

14 – Poslanik, a.s., je mnogo tugovao za njom kada je preminula. Tugovali su i ostali muslimani. Stoga je godina, kada je h. Hatidža preselila na ahiret, 10. godina poslanstva (619. godina), nazvana “Godinom tuge” (Amu-l-Huzn).

15 – Poslanik, a.s., je iz ljubavi prema h. Hatidži poštovao njene prijateljice i brinuo se za njih. Tako bi ih posebno dočekivao i ugošćavao, slao im poklone, a znao je i zaklati ovcu i od nje podijeliti Hatidžinim prijateljicama. Aiša, r.a., prenosi: Došla je neka starica Vjerovjesniku, s.a.v.s., dok je on bio kod mene. Onda ju je Allahov poslanik, s.a.v.s., upitao: “Ko si ti?” Starica je odgovorila: “Džessama el-Muzejjina (prijevod Ljenčuga koja ukrašava).” Na to joj je Poslanik, a.s., kazao: “Naprotiv, ti se Hassana el-Muzejjina (Mnogo lijepa koja ukrašava). Kako ste? Kakvo vam je stanje? Kako ste poslije nas?” Starica je odgovorila: “Dobro, moga mi oca i matere, Allahov poslaniče.” Kada je starica izašla, pitala sam Poslanika: “Allahov poslaniče, primio si tu staricu na takav poseban način?” Poslanik je odgovorio: “Ona nam bijaše dolazila u vrijeme Hatidže, a doista je lijepo održavanje poznanstava dio imana (vjerovanja).” (Bilježe ga Hakim, Bejheki i dr.)

Takođe, h. Aiša prenosi: Nisam ni na jednu ženu bila ljubomorna koliko sam bila ljubomorna na Hatidžu, kada bi čula da je Vjerovjesnik spominje. Inače, ona je umrla tri godine prije nego što me je on oženio. Doista mu je njegov Gospodar naredio da je obraduje kućom u džennetu od svježeg biserja. Allahov poslanik, s.a.v.s., je znao zaklati ovcu i od nje podijeliti meso njenim prijateljicama. (Bilježi ga Buhari)

Enes, r.a., prenosi: Kada bi Vjerovjesniku, s.a.v.s., bilo poklonjeno nešto, kazao bi: “Otiđite sa tim kod te i te, doista je ona bila Hatidžina prijateljica.” (Bilježe ga Bezzar, Taberani i dr.)

16 – Hatidža, r.a., spada u najbolje žene u svome ummetu. Tako Alija, r.a., prenosi da je čuo Allahovog poslanika, s.a.v.s., kako govori: Najbolja žena u svome ummetu je Merjem, a najbolja žena u svome ummetu je Hatidža bint Huvejlid. (Bilježe ga Buhari, Muslim i dr.)

17 – Hatidža, r.a., spada u najbolje žene na svijetu: Najbolje žene na svijetu su: Merjema, kćerka Imranova, Hatidža, kćerka Huvejlidova, Fatima, kćer Muhammeda, a.s., i Asija, žena Faraonova. (Bilježe ga Ibn Hibban, Hakim, Taberani i dr.)

18 – Hatidža, r.a., spada među 4 najbolje žene na svijetu. Tako stoji u hadisu: Dovoljno je među ženama svijeta spomenuti: Merjemu, kćerku Imranovu, Hatidžu, kćerku Huvejlidovu, Fatimu, kćerku Muhammeda, a.s., i Asiju, ženu Faraonovu. (Bilježe ga Ahmed, Bezzar i dr.)

19 – Hatidža, r.a., je jedna od 4 predvodnice žena u džennetu: Četiri su predvodnice žena u džennetu: Merjema, kćerka Imranova, Hatidža, kćerka Huvejlidova, Fatima, kćerka Muhammeda, a.s., i Asija, kćerka Muzahimova i žena Faraonova. (Bilježi ga Ahmed, Taberani i dr.)

20 – Hatidža, r.a., je jedna od najboljih žena u džennetu: Najbolje žene u džennetu su: Hatidža, kćerka Huvejlidova, Fatima, kćer Muhammeda, a.s., Asija, kćerka Muzahimova i žena Faraonova, i Merjema, kćerka Imranova. (Bilježe ga Ahmed, Nesai, Hibban i dr.)

* Od Hatidže, r.a., se prenosi mali broj hadisa, i to putem drugih ashaba, jer je umrla u 10. godini Poslanstva.

 

Jusuf Džafić

Da li ste čitali?

Muhammed a.s., Poslanik koji se u svemu slijedi

Za muslimane širom svijeta rođenje Muhammed a.s. ima nemjerljivu vrijednost i oni koji ga vole …