Naslovna / Tekstovi / Duhovnost / Hatidža bint Huvejlid, r.a.

Hatidža bint Huvejlid, r.a.

Rođenje: Rođena je u Mekki 15 godina prije prije Godine slona, što odgovara 556. godini.

Odrastanje i zanimanje: Hatidža, r.a., je odrasla u plemenitoj porodici. Isticala se svojom čednošću i čistotom. Kada bi prošetala ulicom, Mekkelije bi govorili: Ovdje je prošretala Tahira (Čista).

Hatidža, r.a., je bila poznata trgovkinja. Štaviše, bila je najbogatija žena u Mekki. Najčešće je trgovala preko posrednika i partnera. Tako bi mekkanski trgovci dolazili, uzimali njen kapital i u njeno ime bi trgovali po Mekki, ali i širom Arabije, Šama, Jemena i Abesinije. Zatim bi sa njom dijelili profit, što odgovara principu pasivnog partnerstva (mudarebet u šerijatskom pravu) – aktivni partner ulaže trud i rad, pasivni partner ulaže kapital, a profit se dijeli, onako kako je utvđeno ugovorom.

Udaja za Muhammeda, a.s.: Hatidžina prva dva braka nisu dugo trajala. Prvi brak sa Ebu Haletom se završio smrću muža, dok se drugi brak sa Atikom završio razvodom. Nakon toga je jedan duži period bila samohrana majka. Stoga je morala sama voditi svoje poslove, preko svojih partnera i posrednika. Naravno, u tom periodu je bilo prosaca, ali ih je h. Hatidža odbijala, čekajući čovjeka koji se neće brinuti samo o njenoj trgovini i imovini, već koji će se brinuti i o njeno prvo troje djece.

Onda je h. Hatidža čula za iskrenost i pouzdanost Muhammeda, a.s., te njegovo lijepo ophođenje sa ljudima. Stoga mu je 595. godine ponudila da ode u Šam i trguje sa njenim kapitalom. Muhammed, a.s., je prihvatio. Sa njim je h. Hatidža poslala Mejseru, jednog od svojih sluga, da mu asistira i nadgleda ga. Po povratku, Mejsere je izvjestio h. Hatidžu o veoma uspješnoj trgovini, jer je Muhammed, a.s., zahvaljujući svojoj iskrenosti, povjerljivosti i lijepom ophođenju sa ljudima, ostvario zaradu veću nego zarade u prijašnjim trgovačkim putovanjima.

Hatidži, r.a., se svidjelo Muhammedovo ponašanje, tako da je počela razmišljati o tome da se uda za njega. Taj svoj naum je povjerila svojoj prijateljici Nefisi bint Munebbih. Nefisa je bila elokventna i mudra, te je u njeno ime otišla do Muhammeda, a.s., i popričala sa njim o mogućem braku sa h. Hatidžom. Nefisa je pitala: Muhammede, šta te sprječava da se oženiš? Muhammed je odgovorio: Nemam imovine da se oženim. Nefisa je upitala: A ako bi bio dostojan za ženidbu i bio pozvan da se oženiš ženom koja posjeduje ljepotu, imetak, plemenitost i dostojnost, zar se ne bi odazvao? Muhammed je pitao: Ta, ko je dotična? Nefisa je odgovorila: Hatidža. Muhammad je pitao: A kako bi ona mene prihvatila? Nefisa je odgovorila: To je na meni. Ja ću to urediti.

Dva dana poslije, Nefisa je ponovo otišla Muhammedu, a.s., i obavijestila ga o Hatidžinoj saglasnosti, Potom je Muhammed, a.s., otišao do svoga amidže Ebu Taliba i obavijestio ga o svojoj želji da se vjenča sa h. Hatidžom. Ta vijest je Ebu Talib veoma obradovala. Potom su njih dvojica otišli do Hatidžinog amidže Amra ibn Eseda i njenog brata Amra ibn Huvejlida, kako bi zatražili h. Hatidžinu ruku. Vjenčanje se obavilo tri mjeseca otkako se Muhammed, a.s, vratio sa puta u Šam.

Mehr h. Hatidže je iznosio 12,5 oka (ukijja) zlata, tj. 420 g zlata. Bijaše to ogroman mehr. Muhammed, a.s., je nakon vjenčanja prešao da živi u h. Hatidžinu kuću, koja se nalazila pored današnje Mervanske kapije (Babu-l-Merva) Harema.

Mudrost Poslanikove ženidbe h. Hatidžom: Ni u Poslanikovo doba, a ni danas nije uobičajeno da se čovjek ženi 15 godina starijom ženom. No, Muhammed, a.s., nije gledao razliku u godinama, niti se oženio h. Hatidžom samo radi pukog zadovoljavanja strasti ili radi njenog bogatstva. Hatidža, r.a., je bila lijepa, moralna, ugledna i plemenita žena. Bila je i uspješna poslovna žena, plus k tome i samohrana majka puna životnog iskustva. Upravo su sve te, a i druge osobine koje su je krasile, navele Muhammeda, a.s., da se njome vjenča.

U braku Muhammeda, a.s., i h. Hatidže se krije i dublja, božanska mudrost. Allah, dž.š., je učinio da taj brak bude smiraj njegovom poslaniku Muhammedu, a.s., u periodu prelaska iz stanja običnog čovjeka u stanje čovjeka koji prima objavu od Uzvišenog Boga. Takva ogromna promjena je zahtjevala oslonac u supruzi koja je ušla zrele i mudre godine, a te godine počinju sa navršenih 40 godina života (A kad dospije u zrelo doba i dostigne 40 godina… (El-Ahkaf, 15)), kako bi svojom mudrošću i zrelošću blagotvorno djelovala u teškim životnim situacijama. Da je, kojim slučajem, umjesto h. Hatidže, Poslanikova supruga bila neka bezbrižna neiskusna djevojka, ona bi prvog dana po njegovom povratku iz pećine Hira nakon susreta sa melekom Džibrilom, pobjegla iz straha od svega ili bi ga zasula optužbama iz neznanja i neshvatanja. Hatidža, r.a. je, takođe, bila oslonac koji je Poslaniku, a.s., trebao prvih godina Objave.

Bračni život do Objave: Prvih 15 godina braka (595-610) h. Hatidža i Muhammed, a.s., su proveli u blagostanju i izrodili šestero djece. Također, sa njima je živjelo i troje djece iz Hatidžinog prvog braka.

Početak Objave: Sa 35 godina, Muhammed, a.s., se počeo osamljivati u pećini Hira na brdu Nur (Džebelu-n-Nur) tokom mjeseca ramazana, posvećujući se ibadetu. Pete godine osamljivanja, tj. 610. godine, u ramazanu, u noći Kadr, Muhammedu, a.s., je došao melek Džibril sa prvim ajetima Objave. Dalju priču nastavljamo rječima hadisa: …Onda se Allahov poslanik, s.a.v.s., vratio sa prvim ajetima Objave, dok mu je srce lupalo, pa je ušao kod Hatidže bint Huvejlid, r.a., i kazao: “Pokrijte me! Pokrijte me!” Potom su ga pokrili sve dok ga strah nije napustio. Zatim je ispričao Hatidži šta se desilo, izvjestio je o slučaju i dodao: “Doista sam se bojao za sebe.” Na to mu je Hatidža, r.a., kazala: “Nikako! Tako mi Allaha, Allah te neće nikada osramotiti: ti održavaš rodbinske veze, olakšavaš slabima, udjeluješ siromasima, ugošćavaš goste, te pomažeš istinu u svim situacijama.”

Onda je Hatidža, r.a., otišla sa Poslanikom do Vereke ibn Nevfela ibn Eseda ibn Abduluzza. On je bio Hatidžin amidžić koji je u predislamsko doba primio hrišćanstvo. Pisao je hebrejskim pismom. Tako je prepisivao iz Indžila (Evanđelja) hebrejskim jezikom, šta je Allah dao da prepisuje. Bio je oronuli starac koji je već oslijepio.

Zatim je Hatidža, r.a., kazala Vereci: “Amidžiću, poslušaj nešto od svog bratića!” Na to je Vereka pitao Poslanika: “Bratiću, šta si vidio?” Potom ga je Allahov poslanik, s.a.v.s., obavijestio o onome što je vidio. Zatim je Vereka odgovorio: “To je melek kojeg je Allah poslao Musau. Kamo sreće da sam sad mlad i kamo sreće da budem živ kada te tvoj narod bude protjerao. Onda je Allahov poslanik, s.a.v.s., pitao: “Zar će me oni protjerati?” Vereka je odgovorio: Da, nijedan čovjek nije došao sa nečim sličnim sa čim si ti došao, a da nije napadan. Ako do živim tvoje vrijeme (poslanstva), snažno ću te pomoći. (Bilježe ga Buhari, Muslim, Ahmed i dr.)

Podrška Poslaničkoj misiji: Hatidža, r.a., je bila glavni oslonac Poslaniku, a.s., sve do svoje smrti, odnosno prvih 10 godina poslanstva. U tih 10 godina je potrošila skoro cijeli svoj ogromni imetak, pomažući islam i oslobađajući robove koji su primili islam. Bila je uz Poslanika, a.s., i tokom trogodišnje opće izolacije muslimana (616-619).

Preseljenje na ahiret: Hatidža, r.a., je preživjela, zajedno sa ostalim muslimanima, trogodišnju izolaciju u Ši’bu Benu Hašima. No, tri teške godine, u kojima su muslimani radi gladi bili primorani jesti palmino lišće i travu, uzele su svoj danak. Tako je Hatidža, r.a., preminula u Mekki 3 god. prije Hidžre u Godini tuge, početkom 10. godine poslanstva, što odgovara 619. godini. Poslanik, a.s., ju je lično spustio u mezarje. Ukopana je u mezarju Mualla.

* Hatidži, r.a., nije klanjana dženaza, jer klanjanje dženaze tada još nije bilo propisano. Klanjanje dženaze je propisano poslije njene smrti, krajem mekkanskog perioda ili početkom medinskog perioda Objave.

Jusuf Džafić

Da li ste čitali?

Mevlud- stihovi ljubavi i poštovanja

Tradicija obilježavanja mevluda je stara više od 800 godina. Vladar Irbila Muzafer Kevkeberi je sa …