Naslovna / Tekstovi / Duhovnost / Islamske teme / Davanje zekata kao izraz zahvalnosti Uzvišenom Allahu

Davanje zekata kao izraz zahvalnosti Uzvišenom Allahu

Piše: dr. Elnur Salihović

Ramazan je mjesec posebnih Allahovih blagodati koje uveliko utječu na svijest i stanje vjernika.

U ovom mjesecu na poseban način dolazimo do spoznaje o Božijim blagodatima i uočavamo ono što u drugim mjesecima i danima uglavnom previđamo i zanemarujemo. Posebno stanje musliman doživljava u ovoj posljednjoj trećini ramazana, trećini selameta, u kojoj intenziviramo naša promišljanja i ibadete, svjesni da se polahko približava kraj blagoslovljenom mjesecu u kojem naše duše posebno uživaju. Uporedo sa našim promišljanjima i žalom za ramazanom, raste i potreba veće zahvalnosti Uzvišenom Allahu na blagodatima koje nam daruje. Svjesni da zahvlanost Gospodaru ima posebnu važnost u životu muslimana i da je ona neodvojivi dio našeg bića, kao i jedan od glavnih razloga čovjekovog stvaranja i boravka na Dunjaluku, nastojimo pronaći najbolje načine da izrazimo tu zahvalnost. U ovom periodu posebno se sjećamo kur’anskih ajeta o značaju zahvalnosti Uzvišenom Allahu:

“Allah vas iz trbuha vaših majki izvodi, i vi ništa ne znate, i daje vam sluh i vid i razum, da biste bili zahvalni.” (En-Nahl, 78)

“I kad je Gospodar vaš objavio: ‘Ako budete zahvalni, Ja ću vam, zacijelo, još više dati; budete li nezahvalni, kazna Moja doista će stroga biti.’” (Ibrahim, 7)

Naš uzor i Allahov miljenik, Muhammed, alejhi-s-selam, je na poseban način bio zahvalan i izražavao zahvalnost Uzvišenom Allahu, učeći nas da svakodnevno iskazujemo zahvalnost Gospodaru i riječima i djelima i učimo dovu: “Allahu moj, pomozi mi da Te spominjem, budem Ti zahvalan i na najljepši način Tebe obožavam.”

Prenosi se da je hazreti Alija rekao: ‘’Blagodat se produžava zahvalnošću. Što se više zahvaljuje, blagodat je veća. Blagodat i zahvalnost idu jedna s drugom. Allah neće prestati da povećava blagodat sve dok rob ne prestane zahvaljivati.’’

Neophodno i lijepo je se Uzvišenom Allahu zahvaljivati riječima i učenjem zikra i različitih dova, ali je najpotpuniji i najbolji vid zahvalnosti Uzvišenom, zahvalnost putem izvršavanja Njegovih uputa i naredbi i činjenjem konkretnih djela putem kojih se Njemu približava. Poseban vid zahvalnosti je izvršavanje islamskih šartova u ramazanu. Izgovarajući šehadet, klanjajući namaze, posteći i davajući zekat u ramazanu, musliman na najbolji način potvrđuje svoju pripadnost islamu i izražava zahvalnost iskazujući svijest o Allahovim blagodatima. Iako ga može dati tokom cijele godine, većina muslimana tokom mjeseca ramazana daje zekat, upravo iz razloga posebnog stanja svijesti o Allahovim blagodatima i potrebi da se iskaže zahvalnost, kao i želji da se ostvari najbolji efekat, kroz posebne nagrade koje Uzvišeni Allaha obećava za one koji izvršavaju ibadete i čine dobra djela u mjesecu ramazanu.

Zekat je obaveza za muslimane kojima je Uzvišeni Allah podario blagodat u vidu imetka koji prelazi njihove osnovne životne potrebe. Nekima od njih dao je veliko bogatstvo i mnogo više nego je potrebno za normalan život njih i njihove porodice. Ne izvršiti naredbu Onoga koji ti je dao prvenstveno blagodat zdravlja i mogućnost da stječeš imetak, a uz to i veliku opskrbu i bogatstvo čin je velike nezahvalnosti i drskosti koji za posljedicu ima uskraćivanje blagodati i narušavanje harmonije u svakodnevnom životu.

Zekat, izdvajanje jednog malog dijela imetka koji dostiže ili prelazi vrijednost nisaba, u toku godine, neupitna je obaveza i naredba Uzvišenog Allaha za svakog muslimana koji posjeduje tu vrijednost imetka. Oglušiti se o desetine Kur’anskih ajeta u kojima Uzvišeni Allah naređuje i poziva na izvršavanje ovog islamskog šarta, među kojima i 28. ajeta u kojima se zekat kao obaveza navodi zajedno sa namazom, predstavlja nerazuman čin i nepojmljivu nezahvalnost na Allahovim blagodatima. Muslimani koji izvršavaju obavezu davanja zekata i daju svoj zekat u sladu sa šerijatskim propisima u Fond Bejtu-l-mal izražavaju zahvalnost Uzvišenom Allahu na materijalnim blagodatima i nafaci koju im je podario, ali i blagodati života i pripadnosti zajednici muslimana koja je veoma važna za očuvanje njihovog vjerničkog bića. Zahvalnost Gospodaru izražena na ovakav način i odgovoran odnos prema ovom islamskom šartu donosi i mnogobrojne blagodati davaocu zekata, kao i društvu i zajednici u kojoj on živi. Praksa muslimana, pripadnika Islamske zajednice u Bosni i Hercegovini, svjedoči o velikim blagodatima koje im je Uzvišeni Allah podario, a koje su posljedica i njihovog izražavanja zahvalnosti Uzvišenom putem izvršavanja obaveze davanja zekata i sadekatu-l-fitra. U veoma teškim i turbulentnim vremenima kroz koje su prošli muslimani na ovim prostorima u posljednjim desetljećima uspjeli su sačuvati islam na ovim prostorima i očuvati i razviti svoju Islamsku zajednicu. Posebnu ulogu u tome je imao Fond Bejtu-l-mal, fond u koji se prikupljaju sredstva zekata i sadekatu-l-fitra. Možemo slobodno reći da u prvim godinama organiziranog prikupljanja zekata i sadekatu-l-fitra to je bio fond za spas Islamske zajednice i opstojnosti muslimana na ovim prostorima. U novije vrijeme to je fond ne samo za stabilnost i razvoj Islamske zajednice, već fond za opće dobro cjelokupnog društva. Potvrđuje to na stotine projekata koji se finasiraju iz tog fonda. Posebno su značajna izdvajanja za edukaciju i stipendiranje učenika i studenata, razvoj mekteba, povratnička područja, projekte za mlade, pomoć socijalno ugroženim i osobama koje je zadesila određena nesreća, i druge općekorisne projekte.

Molimo Uzvišenog Allaha da nam pomogne da ustrajemo na putu islama, da dajući svoj zekat i sadekatu-l-fitr u Fond Bejtu-l-mal izrazimo svoju zahvalnost Gospodaru na blagodatima i da dodatno ojačamo sebe, svoju zajednicu i postignemo što bolje efekte za naše društvo.

Da li ste čitali?

Dnevna rutina poslanika Muhammeda, a.s.

Od zore do izlaska sunca… Buđenje… Kada bi se probudio prva stvar koju bi uradio …