Naslovna / Sehara / Ličnost / Rad na sebi / Tajna uspjeha: Definiši cilj

Tajna uspjeha: Definiši cilj

Smatra se da je John Rockefeller bio najbogatiji čovjek na svijetu. Rijetko je davao intervjue i , uopćeno, istupao u javnosti. Pred samu smrt dao je intervju tada anonimnom , a danas jednom od najuticajnih listova na svijetu, gdje je na pitanje :
„ Šta je to potrebno za uspjeh ? “ odgovorio : „ Pročitao sam mnogo knjiga i upoznao mnogo uspješnih ljudi, na kraju sam došao do saznanja da su za uspjeh potrebne samo dvije stvari :

Prva , da čovjek TAČNO zna šta želi da postigne.
Druga, da bude spreman da plati cijenu za to. “

„ Jasnoća ciljeva je 80% uspjeha. “ Brian Tracy

Tačno definisani ciljevi djeluju na nas kao magnet. Privlače nas prema sebi i druge prema nama. Treba slijediti SMARTI metodologiju:

S – specific (ciljevi moraju biti konkretni)
M – measurable (ciljevi moraju biti mjerljivi)
A – achievable (ciljevi moraju biti dostižni)
R – result (ciljevi moraju poručiti konkretan rezultat)
T – time bound (ciljevi moraju biti vremenski definisani)
I – inspirable (ciljevi koje postavimo trebaju nas inspirisati).

Prije nego što definišete svoje ciljeve, potrebno je da preispitate potpuno iskreno vaše istinske vrijednosti, te da ciljeve postavite sami nakon dugotrajnog i iskrenog razgovora sa samim sobom.

„ Prije nego što počnete da se uspinjete merdavinama uspjeha, pobrinite se da budu naslonjene uz pravu zgradu.“ Stephen Covey
Jasni i napisani ciljevi imaju revolucionaran efekat. Inspirišu vas, oslobađaju vašu energiju, omogućuju vam da prevaziđete odugovlačenje i tjeraju vas na djelovanje i permanentnu akciju.

Ciljevi su gorivo u peći dostignuća.
„ Čovjeka ne možete ničemu naučiti, možete samo da mu pomognete da to pronađe sam u sebi. “ Galileo Galilei

(odlomak iz knjige “7 tajni uspjeha”  autora Kenana Crnkića)

Odabrala i priredila: Medina Salčinović

 

 

Da li ste čitali?

Bonton

Bonton (Bon Ton) je riječ francuskog porijekla i u prijevodu označava dobar način. Dakle, bonton …