Naslovna / Kutubhana / Predstavljamo knjigu / “Upoznaj Poslanika u nekoliko minuta”

“Upoznaj Poslanika u nekoliko minuta”

Knjiga „Upoznaj Poslanika u nekoliko minuta“ je prvo džepno izdanje životopisa Allahovog Poslanika a.s. u kojem su obuhvaćeni najvažniji događaji iz njegovog života i misije.
Djelo je sažeto i štampano u malom formatu, tako da ga je lahko nositi i pročitati.

Pisano je naučnim stilom, a napisano je shodno hrolonologiji događaja.

Tokom pripreme ovog djela nastojalo se da djelo ima karakter kniževnog štiva, kako bi bilo lakše za čitanje.

***

Najviše je opraštao

Od vremena kada je boravio u Meki i trpio različite vrste uvreda, inata, patnji i iskušenja, Svevišnji Allah savjetovao mu je: „Ti velikodušno oprosti!“ (El-Hidžr, 85.) U ovakvim situacijama, Poslanikova, s.a.v.s., ideja vodilja pretkala se u riječi: „Allahu moj, Ti oprosti mom narodu, jer oni su zaista neznalice.“ (Buhari i Muslim)
Uzvišeni Allah rekao mu je: „Ti sa svakim – lijepo traži da se čine dobra djela, a neznalica se kloni!“ (El-A’raf, 199.) I uistinu Muhammed, s.a.v.s., bio je čovjek koji je najviše opraštao i prelazio preko grešaka i propusta drugih. Aiša, r.a., o tome je rekla: „Tako mi Allaha, Vjerovjesnik, s.a.v.s., nikada se nije svetio zbog nečega što je bilo njemu lično nažao učinjeno.“ (Buhari i Muslim)
Vjerovjesnik je poručivao: „Čovjeku koji drugima oprašta, Allah ugled povećava.“ (Muslim)
Svojim uzoritim moralom, opraštanjem, blagim i uljudnim ponašanjem, Vjerovjesnik, s.a.v.s, uspio je osvojiti ljudska srca i zadobiti njihovu ljubav i simpatije.

Olakšavao je drugima

Uzvišeni je Allah rekao: „I dostupnim ćemo ti učiniti ono što je lahko.“ (El-A’la, 8.) Što znači, Allah će ti, o Muhammede, olakšati da radiš i govoriš sve ono što je dobro, i objavit će ti vjerozakon koji je lahk i tolerantan, i u kojem nema teškoće ni za tebe ni za tvoje sljedbenike.
I zaista, Vjerovjesnik, s.a.v.s., u svakoj je prilici olašavao ljudima, a to je i drugima preporučivao govoreći: „Olakšavajte, a ne otežavajte! Razveseljujte, a ne rastjerujte!“ (Buhari i Muslim) „Dužni ste da olakšavate, a ne da otežavate.“ (Buhari) „Uistinu je vjera lahka.“ (Buhari) „Allah se smilovao čovjeku koji je širokogrudan kad prodaje, širokogrudan kad kupuje i širokogrudan kad potražuje svoj dug.“ (Buhari)

Smijao se i osmjehivao

Vjerovjesnik, s.a.v.s., bio je vedrog lica, a osmijeh gotovo da nije silazio sa njegovih usana. Džerir b. Abdullah el-Bedželi, r.a., rekao je: „Od kada sam primio islam, Allahov Poslanik, s.a.v.s., nikada mi nije zabranio kad ga posjetim i nikada me nije ugledao a da se nije osmjehnuo.“ (Buhari i Muslim)
Abdullah b. Haris, r.a., kazuje: „Nisam vidio da se iko više osmjehivao od Poslanika, s.a.v.s.“ (Tirmizi)
Također, svojim je ashabima rekao: „Osmjehnuti se bratu muslimanu ubraja se u sadaku.“ (Tirmizi)

Izvor: Upoznaj Poslanika u nekoliko minuta
Autor: dr. Nasir ez-Zehrani

Da li ste čitali?

Istanbulska lala

Zanosni vodič kroz Istanbul i opojna priča o ljubavi Istanbul je više od grada, on …