Naslovna / Tekstovi / Porodica / Brak i porodica / Položaj porodice u islamu
Happy family with several members in education process

Položaj porodice u islamu

Islam ulaže maksimalan trud i napor u utemeljivanju i učvršćivanju porodice, njenom čuvanju od svega što bi joj moglo naškoditi i narušiti njene osnove. Kroz čestitost porodice osiguravamo i čestitost njenih članova, kao i cjelovite zajednice.
Pažnja islama spram porodice se ogleda u sljedećem:
Islam potvrđuje i poziva braku i formiranju porodice. To čini jednom od najistaknutijih praksi poslanika, kao što kaže Poslanik, Allah mu mir i spas darovao: “…ali ja i postim i ne postim, klanjam i spavam i ženim se. Onaj ko ostavi moj sunnet, taj nije moj.” (El-Buhari, 7446 i Muslim, 1401).

Kur’an ubraja i ističe slogu, naklonost i milost među supružnicima kao jednu od najvećih blagodati
Kur’an među najveće dokaze i blagodati ubraja ono što je Allah, dž.š., stvorio od smirenosti, naklonosti i milosti među muškarcem i ženom, pa Uzvišeni kaže: …i jedan od dokaza njegovih je to što za vas, od vrste vaše, stvara žene da se uz njih smirite, i što između vas uspostavlja ljubav i samilost; to su, zaista, pouke za ljude koji razmišljaju. ( Er-Rum, 21.).

Poziva na olakšavanje braka i pomoć onome ko želi da se ženi kako bi se zaštitio od nemorala, kao što Poslanik, Allah mu mir i spas darovao, kaže: “Trojici se Allah, dž.š., obavezao pomoći….” – pa među njima spominje: “… I brak ko želi da sačuva svoju čednost.” (Et-Tirmizi, 1655).
Poziva mladiće, uz svu njihovu pohotnost i snagu, da se žene, jer u braku je smirenost i šerijatsko rješenje za uspostavu kontrole nad njihovim strastima i pohotnosti.

Islam svakom pojedincu u porodici pruža puno poštovanje, svejedno da li se radi o muškoj ili ženskoj osobi:
Islam daje veliku odgovornost ocu i majci u odgoju njihova potomstva. Bilježi se od Abdullaha b. Omera, r.a., da je čuo Poslanika, Allah mu mir i spas darovao, da kaže: “Svi ste vi pastiri i svi ćete biti pitani za svoje stado: imam (vođa) je pastir i on je odgovoran za svoje stado, čovjek u svojoj porodici je pastir i odgovoran je za svoje stado, žena je pastir u kući svoga muža i ona je odgovorna za svoje stado, sluga je pastir imetka svoga gazde i odgovoran je za svoje stado.” (El-Buhari, 853, Muslim, 1892).
Islam uliva i princip uvažavanja očeva i majki, kao i vođenje računa o njima i poslušnost prema njima do njihove smrti:

Islam odgaja na principu uvažavanja očeva i majki.

Koliko god da je sin ili kći stari, obavezni su se pokoravati svojim roditeljima i činiti im dobro. To se stavlja u jednaku ravan sa robovanjem Gospodaru Uzvišenom. Zabranjuje se bilo kakvo prekoračivanje granice; u govoru ili postupku s njima, pa makar to bilo da se izgovori neka riječ ili izusti neki glas koji bi ukazivao na nezadovoljstvo njima. Uzvišeni Allah kaže: Gospodar tvoj zapovijeda da se samo Njemu klanjate i da roditeljima dobročinstvo činite. kad jedno od njih dvoje, ili oboje, kod tebe starost dožive, ne reci im ni: “Uh!” – i ne podvikni na njih, i obraćaj im se riječima poštovanja punim. (El-Isra, 23.).

Poziva i na čuvanje prava sinova i kćeri, pravednost među njima u troškovima kao i svemu materijalnom i mjerljivom.
Propisuje svakom muslimanu održavanje rodbinskih veza, a to znači: dobročinstvo i vezanost čovjeka sa rođacima, po očevoj kao i majčinoj liniji:
Braća, sestre, amidže, tetke po ocu, njihova djeca, dajdže, tetke po majci i njihova djeca. To ubraja u najcjenjenija dobra djela, a upozorava na prekid rodbinskih veza ili hrđav odnos prema njima i to ubraja među velike prijestupe i grijehe. Poslanik , Allah mu mir i spas darovao, kaže: “U Džennet neće ući onaj koji je prekinuo rodbinske veze.” (El-Buhari, 5638 i Muslim, 2556).

Da li ste čitali?

Razmislite: Da li biste bili supružnik samom sebi?

Jedna od prvih stvari koju mnogi ljudi razmatraju kada se odluče na brak jesu karakteristike …