Škola Kur’ana je program koji se razvio iz odjela edukacije o vjeri, a namijenjen je ženama i djevojkama koje žele naučiti pravilno čitati Kur’an. Program Škole Kur’ana obuhvata nekoliko stepena edukacije: učenje arapskog pisma, učenje tedžvidskih pravila, primjena tedžvidskih pravila te učenje dijelova Kur’ana napamet.

Škola egzistira već petu godinu u nekoliko tuzlanskih džemata (Kraljeva džamija, Simin Han, Hukići, Hadžijska džamija i mekteb Brčanska Malta). Škola djeluje pod okriljem Škole Kur’ana Medžlisa Tuzla.

Nastava se odvija tokom cijele godine, a trenutno Škola ima preko 200 polaznica. Polaznice su različitih starosne i obrazovne strukture. Škola je besplatna. Program je prilagođen svim polaznicama.

Koordinatorica Škole je Halida Salihović Halidović.