U okviru odjela za društvenu brigu realizuju se aktivnosti namjenjene za kategorije stanovništva koje su osjetljive po različitim osnovama, u prvom redu djeca i starije osobe.
Aktivnosti iz ove oblasti se realizuju o okvirima tuzlanskih džemata, ali i u saradnji sa nekoliko institucija u našem gradu. Projekti iz ove oblasti se već nekoliko godina realizuju u saradnji sa Domom penzionera i Domom za djecu bez roditeljskog staranja. Projekti obuhvataju aktivnosti edukativnog, ali i klasičnog karitativnog karaktera.
Društvena briga je jedan od segmenata u kojem Asocijacija ispunjava dio svoje misije na putu činjenja dobra.

Aktivnosti iz ove oblasti koordinira Nisveta Imamović.