Odjel za edukaciju Asocijacije žena MIZ Tuzla nudi niz različitih edukacija za ženu i porodicu. Edukacije se odvijaju u dvije oblasti: edukacija iz oblasti vjere i opća edukacija koja obuhvata edukacije iz oblasti zdravlja, poslovnih vještina, kreativnih vještina i sl.
U okviru ovog odsjeka realizuju se seminari, radionice, kampanje i drugi programi koji su namjenjeni za lično usavršavanje polaznica.

Koordinatorica ove oblasti je Alma Mehidić.