U eri kada su zapostavljene i narušene mnoge od onih vrijednosti koje su temelj svakog društva grupa mladih, perspektivnih i visokoobrazovanih žena i entuzijasta odlučuju oformiti Asocijaciju koja će svojim radom zaštiiti sve te narušene temelje. U ovom teškom vremenu bezperspektivnosti, nedostatku ideja i narušenih vrijednosti one odlučuju stati na stranu koja će se boriti za sve ono što je važno za sve njih.
Naime, svojim idejama, projektima i aktivnostima one žele dati svoj doprinos u očuvanju porodice, uključivanju žena i djevojaka u aktivnosti koje se odvijaju u okviru džemata i Medžlisa Tuzla. Svjesne potrebe da ono što je važno treba biti prioritet, organizuju Prve susrete žena muslimanki u Tuzli. Grupa mladih žena okupljenih oko organizacije ovih susreta osnovala je Asocijaciju žena. Zvaničan naziv osnovane Asocijacije je:

Asocijacija žena Medžlisa Islamske zajednice Tuzla

Asocijacija žena Medžlisa Islamske zajednice Tuzla je započela svoj rad u junu 2009. godine, a egzistira u okviru Vjersko-prosvjetne službe Medžlisa Tuzla. Od svog osnivanja pa do danas Asocijacija u svom radu teži ka pružanju različitih sadržaja i programa s ciljem poboljšanju uslova života muslimanki u našem Medžlisu ali šire.

Na samom početku djelovanja Asocijacija je imala strukturu koju su sačinjavali Skupština, predsjednica i Izvršni odbor. Prva predsjednica Asocijacije žena, koja je ovu funkciju obnašala od osnivanja do oktobra 2012. godine, bila je Amina Đulović. Svojim nesebičnim zalaganjem prva predsjednica je ostavila nemjerljiv trag u radu Asocijacije, noseći breme prvih aktivnosti, realizujući prve ideje i projekte Asocijacije utrla je prve korake ženskog aktivizma na području Medžlisa Tuzla.
Kako je vrijeme odmicalo, potrebe se mijenjale, kapaciteti, struktura i organizacija je doživjela određene promjene i unaprijeđenja. Asocijacija danas funkcioniše na način da se na čelu iste nalazi predsjednica. Sve aktivnosti se realizuju pod rukovodstvom izvršnog tima Asocijacije.

Od osnivanja Odjela za brak, porodicu i ženski aktivizam Asocijacija funkcioniše po preporukama Odjela pri Rijasetu i Muftijstvu tuzlanskom. Od marta mjeseca 2016. godine u 25 tuzlanskih džemata imenovane su koordinatorice za ženski aktivizam s primarnim ciljem povezivanja i zajedničkog djelovanja muslimanki kroz institucije Islamske zajednice.
Izvršni tim Asocijacije čine predsjednica, koordinatroice svih odjela i koordinatroice pri tuzlanskim džematima.

Aktivnosti Asocijacije se realizuju u okviru nekoliko odjela:
• odjel za edukaciju,
• odjel za društevnu brigu,
• Klub za studentice i djecu,
• Škola Kur’ana za žene,
• Škola islama za žene i
• redakcija web stranice Asocijacije.

Asocijacija nema niti jednu zaposlenu osobu. Sve žene i djevojke koje su uključene u rad Asocijacije, od njenog osnivanja do danas, su volonterke.

Rad i aktivnosti Asocijacije finansijski i infrastrukrutalno su podržani od strane Medžlisa Tuzla, na čelu sa glavnim imamom hafizom Ahmed ef. Huskanovićem i predsjednikom Izvršnog odbora Hasan ef. Spahićem. Kancelarija iz koje Asocijacija djeluje smještena je u sjedištu Medžlisa Tuzla, u zgradi Turali-begovog vakufa.

Na čelu Asocijacija je predsjednica Elmedina Osmić Brzović, prof., koja ovu funkciju obnaša od oktobra 2012. godine.

U svom radu Asocijacija je realizovala na stotine različitih aktivnosti i projekata. Svi sadržaji i programi su usmjereni ka ženi, ali i ostalim članovima porodice.