Naslovna / Sehara / Ličnost / Rad na sebi / Čitajmo zajedno: KORISTI ČITANJA KNJIGA
book and tea

Čitajmo zajedno: KORISTI ČITANJA KNJIGA

“Čovjek razmišlja riječima. Srazmjerno riječima koje poznaje širi se horizont njegovog razmišljanja. Uporedo s tim podiže i nivo svoje inteligencije. Najadekvatniji način procjene nivoa nečije inteligencije jeste fond riječi s kojim dotični raspolaže, odnosno bogatstvo rječnika. Um je poput mišića, što ga više koristimo on se sve više razvija. Rješavanje problema i memorisanje riječi način su na koji vježbamo naš mozak. Čovjek čiji je um razvijen više će čitati knjige i moći brže da razumije nastavno gradivo.

Čitanje knjiga doprinosi razumijevanju i drugih predmeta, ne samo jezika. Posebno onih kod kojih je potrebna moć sveobuhvatnog razmišljanja kao što su fizika i matematika. Naročito teme iz fizike: rad, snaga, energija i slično, u čijem su shvatanju uspješniji oni koji imaju razvijeniju sposobnost alternativnog razmišljanja. Ne smije se zaboraviti da čitanje knjiga pozitivno utiče i na razumijevanje predmeta koji se temelje na brojevima.

Karakteristika modernih ispita je u tome što zahtijevaju dobro korištenje vremena. Dakle, brzo rješavanje problema. Učenik koji mnogo čita mjereći važnost minute sa vrijednošću zlata, brzo će pročitati i razumjeti pitanje te će na ispitima biti uspješniji od drugih. Znajući to, da bismo bili uspješniji na ispitima nipošto ne smijemo zanemariti ovu oblast.

Nažalost, u današnje vrijeme nije toliko raširena navika čitanja. Kada pogledamo svoje okruženje, koliko ćemo naći porodica koje istinski vole knjigu i koliko roditelja koji svoju djecu uče i navikavaju tome? S obzirom na to, nećemo pogriješiti ukoliko kažemo da je zanemaren jedan dio ljudskog života koji je važan kao hljeb i voda. Iako roditelji smatraju da djeca dovoljno čitaju u školama i da su tako sa sebe skinuli ovu odgovornost školski predmeti djeci omogućavaju upoznavanje okoline i društva samo na jedan površan način.

Jesmo li ikada razmišljali o tome odakle smo došli? Kuda idemo? Svaki dan koji prođe približava nas starosti, a ona smrti. S obzirom na to, zar čovjek nije osuđenik koji čeka smrt? Svakako mi kao muslimani možemo odgovoriti na ova pitanja onako kako nas podučava naša vjera. Međutim, koliko nas je koji možemo odgovoriti na postavljena pitanja o vjeri čiji smo sljedbenici?

Uostalom, koliko nas je koji znamo objasniti postojanje Allaha dž.š. u koga vjerujem i objasniti ono što je Poslanik s.a.v.s. ponudio tokom svog života? Da, svaki čovjek treba znati objasniti zašto vjeruje u ono što vjeruje.

U našem vremenu, uprkos činjenici što smo muslimani, malo je broj onih koji posjeduju dovoljno znanja o svojoj vjeru. Ovo lako možemo zaključiti posmatrajući okolinu u kojoj živimo. Upravo iz tog razloga, svaki mladić i djevojka koji imaju jasne ideale pa istražuju svijet u cilju njegove spoznaje, u najmanju ruku isto toliko pažnje trebaju posvetiti izučavanju knjiga o ljepotama svoje vjere. Kao što smo rekli, ovo nam donosi višestruku korist: lakše razumijevanje školskog gradiva, s jedne strane, kao što čitanje ovakve literature, s druge strane, hrani i ispunjava našu dušu.

I na kraju, mi smo pripadnici vjere koja veliku pažnju pridaje čitanju i izučavanju. Svako ko posjeduje ideale i ima jasnu viziju o životu, kako god hrani tijelo mora hraniti i dušu, te na taj način unaprijeđivati sebe. Najbolji put za ovakvo nešto jesre da pored udžbenika za školu i stručne literature, povremeno izučavamo knjige koje nam osiguravaju duševnu hranu.”

Odlomak iz knjige “Moj vodiš kroz život” – Yusuf Karagol

Priredila : Selma Halilović

Da li ste čitali?

Bonton

Bonton (Bon Ton) je riječ francuskog porijekla i u prijevodu označava dobar način. Dakle, bonton …