Naslovna / Tekstovi / Duhovnost / Dan Behram-begove medrese
Behram-begova medresa

Dan Behram-begove medrese

 

Behram-begova medresa je u svojoj višestoljetnoj povijesti bila središte duhovnog i kulturnog života Bošnjaka u Tuzli i u ovom dijelu Bosne i Hercegovine. Danas se prisjećamo dana kada je u teškim ratnim godinama ova škola počela sa svojim obnovljenim radom.

Behram begova medresa je pronosila, tokom dugog vremena, vrijednosti vjere i znanja. Relevantni historijski izvori navode da je počela s radom prije 1626. godine. Školske 1948/49 godine učenici su nakon povratka sa zimskog odmora, 15. januara, obaviješteni da se rad Medrese obustavlja do daljnjeg. Medresu je tada pohađalo oko 100 učenika. U oktobru 1993. godine, tačnije u srijedu, 06.10. u podrumskim prostorijama O.Š. „Jala“ i  u prostorijama Medžlisa Islamske zajednice Tuzla, medresa je ponovo počela sa radom, a u učionicama, svoje profesore čekala su dva muška i jedno žensko odjeljenje.

U iznimno teškim, ratnim uvjetima, nastava, smještaj i život učenika i učenica uspješno je organizovan. Razvoj jedne ovakve ustanove u proteklih 18 godina, s obzirom na teške prilike za vrijeme agresije i posljedice koje je ona sa sobom donijela, bilo je veoma teško planirati i ostvarivati.

„Na početku smo i sami bili više nošeni nekim entuzijazmom nego što smo imali bilo kakvih mogućnosti da realiziramo jedan takav projekat. Radilo se o nekoliko ljudi koji su imali vizuju, prije svega današnji direktor Vahid-ef. Fazlović, Besim-ef. Čanić, Sead-ef. Seljubac, to su bili ljudi oko kojih su se na neki način prelamali svi poslovi. Hvala dragom Allahu, taj entuzijazam i taj dobar nijet ali prije svega, moram kazati, veliki napor i odricanja tih ljudi koji su oni uložili, Medresa je postala danas ipak jedna javna ustanova koja se respektira i na nivou prije svega Islamske Zajednice, što je najvažnije ali i na nivou ovog našeg kantona i šire u Bosni i Hercegovini. Danas je to jedna vrlo stabilna školska ustanova u čijem okrilju je veliki broj učenika koji postižu dobre rezultate. Ako bismo komparirali tu ’93. godinu i sadašnju generaciju koja će izaći, razlike su velike, prije svega želim da kažem da su te prve generacije učenika Medrese podnijeli veliki teret. Oni su učili, radili, stanovali u ratnim prilikama, bili su izloženi agresiji, dešavala su se ranjavanja, stradanja učenika itd. Sve se to na neki način podnosilo i hvala Allahu eto opet se uspjelo da se zaista veliki rezultati postignu. Ja sam ponosona na Medresu i ono što je ona postigla a mislim da se i njeni učenici koji su je završili mogu ponositi na svoju školu.“ – kazao je muftija tuzlanski Husein-ef. Kavazović.

U Behram-begovu medresu ove godine se upisalo 499 učenika i učenica raspoređenih u 16 odjeljenja. U odgojno-obrazovnom procesu učestvuje 41 profesor.

Dosadašnji razvoj Medrese odvijao se u više značajnih faza. Direktor Behrem begove medrese, prof. Vahid-ef. Fazlović i njegovi saradnici, od samog početka bili su svjesni koliko je njihova zadaća odgovorna, jer je veliki broj muslimana želio svoju djecu školovati u ovoj školi. Imajući ovo na umu, kao i ukupne potrebe Islamske zajednice, utvrđen je  okvirni plan izgradnje i razvoja ove škole. Dva pitanja su bila od posebnog značaja, kadrovi i materijalno-finansijska osnova. S  izgradnjom i rekonstrukcijom internata za učenike zaokružena je osnovna cjelina prostornih uvjeta za školovanje oko 500 učenika. Uspješno su riješene i sve kadrovske potrebe te danas u Behram-begovoj medresi jedan dio nasatvnog kadra čine upravo doskorašnji učenici i učenice ove škole. Ipak, ostaje trajna briga i preokupacija da se u radu unaprjeđuje kvalitet nastavnih planova i programa i odgojno-obrazovnog rada s učenicima.

„Mi ćemo ovih dana zajedno sa našim učenicima i mnogima drugima obilježiti dan obnavljanja rada Behram-begove medrese koji smo mi uzeli kao dan naše škole. To je 06. oktobar, riječ je o vremenu od kojeg nas dijeli već ravno 18 godina.  Za ovaj mogli bismo kazati i kratki i dugi period prošli smo  brojne i značajne faze u razvoju Behram begove medrese temeljeći naše novo iskustvo na iskustvu ranijih stoljeća, brojnih generacija, vakifa, alima, dobrih ljudi koji su kroz odgoj i obrazovanje gledali na svoju budućnost. Mi smo za ovih 18 godina, hvala dragom Bogu, uspjeli da dođemo do većine onih naših ciljeva koje smo postavili. Danas Behram begova medresa ima zaokružene prostore u kompleksu u kojem radi, prostorne kapacitete koji su neophodni za njezino normalno funkcioniranje. Mi smo dostigli i broj učenika i odjeljenja za koji smo mislili da treba biti uključen u rad Behram begove medrese. Danas je to 16 odjeljenja po 8 muških i ženskih  i skoro 500 učenika. Naravno, na ovom drugom planu za koji možemo kazati da je više kvalitativni, neprestano se valja truditi i napredovati, stalno postavljati pitanja kako unaprijediti kvalitet rada u odgoju i obrazovanju mladih ljudi i na toj liniji se ne može doći do kraja. Ovo je prilika, kada se osvrćemo na sve ono što je prošlo, naš rad iz prethodnih etapa može biti veoma poticajan i za nas koji smo u njemu u kontinuitetu učestvovali ali  i za mnoge mlade ljude koji su se vremenom uključivali i danas predstavljaju značajnu okosnicu u radu Behram begove medrese. Prije svega mislim na muderise koji su prije desetak godina bili učenici ove škole. Upravo mislim da će oni u budućnosti biti najvažniji oslonac u radu Behram begove medrese. Značajno je to i stoga što naši učenici koji iz generacije u generaciju dolaze u Behram begovu medresu, mogu u svojim muderisima koji su njihove starije kolege, dakle prošli su stazom kojom oni idu, biti najbolji primjer, biti ogledalo, biti paradigma kako je moguće proći  kroz Medresu, a poslije toga uspjeti i dosegnuti status njezinog muderisa. Naravno i novim generacijamam treba otkrivati dio onih i tajni i istina koje smo mi dijelili radeći od početka na obnavljanju Medrese. Tako je to u životu, to su zakonitosti, mi ih dobro kao muslimani razumijemo i svojim duhom prihvatamo. Neke naše kolege koji su na samom početku bili zajedno s nama su na boljem svijetu, Allaha dž.š. molimo da njihovo djelo sa ovog svijeta primi kao i djelo svih nas. A evo to je upravo svjedočanstvo da je to i najvažnije. Mi se nadamo da će ova škola, Behram begova medresa u Tuzli, koja ove godine obilježava 385 godina od počeka svog rada, od 1626. godine, biti uspješna danas i u svojoj budućnosti, kao što je to bila u brojnim stoljećima prije i kao što je taj svoj uspjeh gradila u periodu obnovljenog rada za ovih prethodnih 18 godina.“ – kazao je direktor Behram begove medrese prof. Vahid-ef. Fazlović.

Medrese su u svojoj tradiciji snažno afirmirale moralnu dimenziju. To naslijeđe obavezuje da se u ovoj školi i danas naročito brine o odgoju učenika. Odgajatelji i profesori ove škole ulažu dodatne napore da kroz izgradnju svijesti, mladi ljudi snagom vjere i znanja razlikuju dobro od zla, korisno od štetnog, pravi put od stranputice. Tako se učenici u  Behram begovoj medresi pripremaju i za važne i odgovorne uloge u Islamskoj zajednici i društvu.

Uz iskrene čestitke profesorima i učenicima Behram begove medrese činimo dovu Uzvišenom da ih obaspe svojim blagodatima i blagoslovima i učvrsti na njihovom putu.

Amina Đulović

Da li ste čitali?

Mevlud- stihovi ljubavi i poštovanja

Tradicija obilježavanja mevluda je stara više od 800 godina. Vladar Irbila Muzafer Kevkeberi je sa …