Naslovna / Kutubhana / Predstavljamo knjigu / SIRA ŽIVOTOPIS POSLJEDNJEG ALLAHOVOG POSLANIKA
SIRA_____ivotopi_4ca314f1bfa32

SIRA ŽIVOTOPIS POSLJEDNJEG ALLAHOVOG POSLANIKA

Ovo istinski vrijedno i krajnje utemeljeno štivo preporučujemo svim čitaocima, posebno učenicima i studentima, kojima će, nadamo se, ovo biti vrijedan udžbenik iz kojeg će učiti o posljednjem Allahovom Poslaniku, s.a.v.s.

Čovječanstvo ne duguje nikome koliko skupini Allahovih vjesnika i poslanika koji su sačuvali ljude od iskrivljenosti i totalne kataklizme. En-Nedevi vrlo lijepo zaključuje: da nije Allahovih poslanika, lađa čovječanstva bi potonula sa svim znanostima, kulturnim nasljeđem i filozofijom, a ljudska pokoljenja bi se pretvorila u stada stoke i čopore zvijeri, ne poznajući Gospodara svjetova, vjeru i moral, ne znajući za milost i ljubav i nemajući višeg cilja od vode i ispaše. Za sva humana i plemenita značenja u ovom svijetu, za sve prefinjene osjećaje, sve moralne vrline i korisne znanosti, za snagu suprotstavljanja neistini i pokvarenosti, za sve to zasluga pripada smjernicama Allahovih vjerovjesnika, njihovom dostavljanju, pozivanju i borbi.

Plejadu vjerovjesnika poveo je Adem, a.s., visoko držeći bajrak monoteizma: La ilahe illellah i blistavo svijetleći kroz mračne tunele historije, da bi tu univerzalnu Istinu, od poslanika do poslanika, na kraju preuzeo posljednji poslanik iz te časne povorke, čiji je dolazak označio kraj misije ranijih poslanika i vjerovjesnika, njihovo sintetiziranje, te zaokruživanje Allahove poruke koja će, njegovim poslanstvom, postati konačna, svevremena i univerzalna. Muhammed, s.a.v.s., zatvorio je kružnicu Allahovih poslanika i tako započetu građevinu usavršio i doveo do perfekcije, tako da će njena ljepota fascinirati ljude do Sudnjega dana.
Allahov poslanik, Muhammed, s.a.v.s., je zatvarajući krug Allahovih poslanika eksplicite manifestirao napatvorenu Allahovu vjeru i u potpunosti primijenio islamski koncept života i rada na ovome svijetu. Njegovim dolaskom Allah Uzvišeni je stavio do znanja da je Kur’an časni posljednja verzija Njegove riječi, koja se neće moći mijenjati, preinačavati i devalvirati, kao što je učinjeno sa ranijim Allahovim objavama.
Budući da Allahovog Poslanika, s.a.v.s., Gospodar svjetova nije poslao da dostavi samo puko vjerovanje, već i svakodnevno djelovanje, obavezni smo slijediti ga i u načinu ponašanja i kulturi življenja, jer ćemo, samo tako, primijeniti program koji je zacrtao Plemeniti Allah. On nam je, putem Poslanikovog, s.a.v.s., djelovanja, otkrio načine za rješavanje svih životnih enigmi i problema.
Uz to, slijedeći Poslanikov, s.a.v.s., primjer u svim životnim situacijama, mi, ustvari, drastično smanjujemo mogućnost činjenja pogrešaka. Naime, Allahov Poslanik, s.a.v.s., nije se ponašao shodno svojim željama i prohtjevima, već shodno onome čime je Allah, dž.š., zadovoljan. Otuda je slijeđenje Poslanika, s.a.v.s., postalo pretpostavkom pokoravanja Gospodaru svemira. U Kur’anu, a.š., kaže se: Onaj ko se pokori Poslaniku, taj se pokorio i Allahu! (En-Nisa’, 80)
Poslanik Muhammed, s.a.v.s., je, milošću Allahovom, trasirao put svakog svog sljedbenika u svim segmentima njegove svakodnevnice i, otuda, Allah jasno potcrtava: Ono što vam Poslanik donese, to uzmite, a ono što vam zabrani, ostavite! (El-Hašr, 7)
Stoga, Allah Uzvišeni slijeđenje Poslanika, s.a.v.s., dovodi u vezu sa Svojom milošću i nagradom koju će dati ljudima: Vi u Allahovom Poslaniku imate divan uzor za onoga koji se nada Allahovoj milosti i nagradi na onom svijetu i koji Allaha često spominje. (El-Ahzab, 21)
On je naš uzor zbog toga što ga je Gospodar svjetova učinio sintezom vrlina, osobina i kvaliteta svih ranijih Allahovih poslanika. Iz njega emanira baš ono što upečatljivo njedri i ova vrijedna knjiga: strpljivost Ejjuba, a.s., opraštanje Ja’kuba, a.s., žrtvovanje Ibrahima, a.s, poslušnost i pokornost Isma’ila, a.s, snaga Davuda, a.s., hrabrost Musaa, a.s., elokvencija i slatkorječivost Haruna, a.s., skromnost Isaa, a.s., fascinantnost Sulejmana, a.s.,  te šarm i ljepota Jusufa, a.s. Taj temeljni specifikum njegove poslaničke misije leži upravo u sretnoj sintezi vrlina ranijih Allahovih poslanika i njihovih da’vetskih metoda.
Čovječanstvo se nalazi na samoj ivici strahovite kataklizme od koje je neće sačuvati ni naučna dostignuća, ni tehnički razvoj, ni ekonomski procvat. Čovječanstvu je neophodno novo vođstvo u čijem korijenu će, neizostavno, biti sintetizirana materijalna dostignuća, moralne vrednote i duhovna suptilnost. Islam koji je prakticirao posljednji Allahov Poslanik, s.a.v.s., njedri baš  tu – savršenu percepciju života i svijeta i koncept koji može sačuvati čovječanstvo od totalnog pada i sasvim izvjesnog strovaljivanja u ambis bez povratka.
Knjiga Sira – Životopis posljednjeg Allahovog Poslanika, autora Safveta Halilovića  na najilustrativniji način predstavlja sve važnije detalje iz biografije posljednjeg Allahovog Poslanika, s.a.v.s., i, na taj način, približava nam najvećeg sina ljudskog roda, njegov život, rad i angažman – od rođenja do smrti.
Do sada smo, uglavnom, biografska djela o posljednjem Allahovom Vjesniku, s.a.v.s., imali u prijevodu sa arapskog ili nekog drugog jezika, kao npr. djela Ibn Hišama, Ebu-l-Hasana en-Nedevija, el-Mubarekfurija, dr. Mustafe es-Siba’ija, dr. Muhammeda Hamidullaha, Muhammeda Hejkela i dr.
Rijetki su autori koji su na bosanskom jeziku pisali originalna djela o  Vjerovjesniku, s.a.v.s. Jedan od njih bio je rahmetli Mehmed-ef. Handžić. On je, davne 1935. godine, napisao jedno kraće djelo, tačnije brošuru, koja tretira spomenutu tematiku, nazvavši je Muhammed a.s. – život i rad u najkraćim crtama.
Ne treba da čudi to što je, nakon rahmetli Handžića, svršenika renomiranog islamskog univerziteta Al-Azhar, bavljenje ovom tematikom nastavio i svoj rad krunisao ovom vrijednom i argumentima pokrijepljenom knjigom baš hafiz Safvet Halilović. I on je svršenik tog prestižnog univerziteta, na kojem je, nakon diplomiranja, magistrirao i doktorirao.
Prepoznatljiva crta ove vanredno značajne knjige je to što se ona pojavljuje upravo u vremenu galopirajućeg napada na posljednjeg Allahovog Poslanika, s.a.v.s., što je izraženo kroz napise i karikature u kojima se minimizira i devalvira njegova uloga i vrijednost. To samo manifestira tanahni osjećaj i vanredan sluh ovog uglednog univerzitetskog profesora i da’ije da prepozna vrijeme kada treba reagirati i braniti čast i dostojanstvo najvećeg sina ljudskoga roda, baš onako kako je to činio Hassan ibn Sabit, r.a., časni ashab, koji je svojim stihovima dostojanstveno branio čast i respekt našeg Poslanika, s.a.v.s.
Druga prepoznatljiva crta ovog djela je to što je profesor Halilović, iz brojnih, kako klasičnih tako i novijih djela iz oblasti sire, odabrao najznačajnije i najvažnije detalje, a izostavio brojne predaje, duga imena i manje značajne detalje, kojima su krcata, posebno klasična djela, i time našim čitaocima ponudio srž i suštinu Poslanikove biografije.
Treća prepoznatljiva crta Halilovićevog djela je što on preciznim okom maestralnog autora primjećuje brojne pouke i poruke Vjerovjesnikovog, s.a.v.s., časnog života i djelovanja a onda lahkim i prijemčivim riječima nudi čitaocima izuzetno korisne savjete i vanredne zaključke.
Četvrta prepoznatljiva crta ovog djela je to što autor, poput rahmetli Handžića, argumentima potkrepljuje sve detalje u vezi sa životopisom Muhammeda, s.a.v.s., što se, eksplicite, vidi iz obilne, ali i relevantne, literature koju je koristio. Sve to ukazuje da je riječ o autoru s naučnim i stručnim kredibilitetom.
Peti specifikum ovog djela to što mu autor ne prilazi samo argumentima, citirajući brojnu literaturu i koristeći se potrebnom naučnom metodologijom prilikom njegovog pisanja, već se uveliko osjeti, čitajući ovo djelo, ogromna ljubav autora spram ovog Allahovog Vjesnika, s.a.v.s. Očito je, da je ova suptilna i nadahnjujuća ljubav doprinijela da se u kratkom vremenskog periodu pojavi i druga knjiga o ovom velikom Poslaniku, s.a.v.s., na našem jeziku u čijem tkanju je učestvovao i naš hafiz Halilović i čije su niti povezale ćilim na kojem je istkan životopis najvećeg čovjeka u čitavoj historiji! Naime, dr. Halilović je, zajedno sa dr. Mehmedom Kicom, prošle godine preveo izvanrednu studiju dr. Muhammeda Rewwasa Qal’adžija Ličnost posljednjeg Allahovog Poslanika, i na taj način samo nagovijestio veći i osebujniji angažman na putu svestranijeg bavljenja biografijom Muhammeda, s.a.v.s.!
Može se slobodno reći da ova knjiga predstavlja istinski ćilim satkan vještom rukom profesora Halilovića.  U tom ćilimu, različitih boja i šara, svaka nit od koje je on i satkan nosi poneki prepoznatljiv i značajan detalj. Autor, manirom prepoznatljivog znalca, iskusnog spisatelja i domišljatog virtuoza, ne samo da slaže niti sa njihovim bojama i šarama, nego ističe najvažnije, od ogromnog broja veoma važnih događaja iz vremena časnoga Poslanika, s.a.v.s., i to tako upečatljivo i karakteristično, da se to,  bez dvojbe, tako brzo i jednostavno urezuje u sjećanje čitaoca. On to ne čini nadmeno, nasilu i nevoljno. U njegovom radu osjećaju se krajnja suptilnost, graciozna lepršavost i inteligentna duhovitost.
Nadamo se da će ova izuzetno vrijedna knjiga vrlo brzo i lahko pronaći svoj put do čitalaca i da će vjernicima praktičarima biti najbolji vodič kako ostati u suglasju s časnim sunnetom Allahovog Poslanika, s.a.v.s. Jer, njegova je biografija jedan od izvora sunneta, pošto se u njoj manifestiraju sve faze njegovog da’vetskog djelovanja. Ostalim čitaocima ona će pružiti dovoljno informacija da o Allahovom Vjerovjesniku, s.a.v.s., počnu objektivno razmišljati.

Ovo istinski vrijedno i krajnje utemeljeno štivo preporučujemo svim čitaocima, posebno učenicima i studentima, kojima će, nadamo se, ovo biti vrijedan udžbenik iz kojeg će učiti o posljednjem Allahovom Poslaniku, s.a.v.s.

prof. dr. Šefik Kurdić

Da li ste čitali?

Istanbulska lala

Zanosni vodič kroz Istanbul i opojna priča o ljubavi Istanbul je više od grada, on …